درباره این دوره

ورد واکسل سطح پیشرفته

اکسل یک برنامه صفحه گسترده الکترونیکی است. این نرم افزار قدرتمند برای محاسبه، ذخیره، تجزیه و تحلیل علمی و آماری و مدیریت و تحلیل داده ها بکار می رود. یکی از مزایای این نرم افزار استفاده از آن به عنوان یک نرم افزار پایگاه مدیریت داده ها می باشد. اکسل با توجه به گستردگی ابزارهای گنجانده شده در آن، در تمام حوزه های کاری که به نوعی با دسته بندی و تحلیل داده ها، بانک های اطلاعاتی یا گزارش گیری سر و کار دارند، کاربرد دارد.

توضبحات
توضیحات استاد

ورد و اکسل پیشرفته ساعت 17:30 تا 19 شروع از 3 آذر،مدرس دکتر شهراد رضائی(در صورت تکمیل ظرفیت)

سرفصل دوره
سرفصل

بزودی